Transcend Förlag

Transcend förlag är för författare av författare. Transcend betyder att överskrida, övervinna och sträcka sig över gränser, vilket passar vårt företag, eftersom vi alltid strävar att nå högre.


Vi hjälper dig i processen att bli en publicerad författare med närvaro på marknaden. Transcend förlag grundades av ambitiösa författare som såg behovet av en enkel och effektiv självpubliceringsprocess.


Transcend förlag åtager sig att tillhandahålla högsta nivå av kundservice vid publicering. Som blivande författare tilldelas du en publiceringskonsult som vägleder dig genom varje steg i publiceringsprocessen.


Genom att välja den kombination av verktyg och tjänster som bäst passar ditt mål behåller du som författare alla rättigheter och även redaktionell kontroll.


Publicera din bok genom att kontakta oss på mail: info@transcendforlag.se

Copyright: Transcend Förlag, 2019